Afp Statens Pensjonskasse

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Avtalefestet pensjon (AFP) Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år.

Hvis du har AFP fra Statens pensjonskasse, må du melde fra om endringer i inntekten din eller opphør av arbeidsforhold til den som har ansvar for din AFP. Hvis du er. under 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til NAV. Dette gjelder til og med den måneden du fyller 65.

I en privat og intim vielse sa Finlands statsminister Sanna Marin ja til sin kjæreste gjennom 16 år lørdag. Det var.

AFP-graden blir endra i forhold til storleiken på inntekta.

Du kan ta ut AFP sjølv om du allereie har delvis uførepensjon frå Statens pensjonskasse.

Vil du få fram viktige budskap om sammenhengen mellom god dyrehelse og økt bærekraft? Forvaltning av forskning og.

AFP er en tariffestet avtale, og er i det offentlige et alternativ for de som ønsker å trappe ned eller avslutte sitt yrkesaktive liv mellom 62 og 67 år. Når du fyller 67 omgjøres AFP til ordinær alderspensjon. Det er vi i Statens pensjonskasse som regner om AFP til alderspensjon for våre medlemmer.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede, følge opp praksisbesøk, drive med eksamensrelatert arbeid og.

Statens pensjonskasse. Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo. 22 24 15 00. For e-post.

Forsikringsselskap I Norge Om lag 560.000 norske husholdninger bor i en leid bolig i Norge, og med hele 150.784 søkere til høyere utdanning i år, er det. Sommeren er høysesong for vannskader. Norske forsikringsselskap betaler ut hundrevis av millioner kroner i erstatninger for vannskader i sommermånedene, viser tall fra Finans Norge. – Stoppekranen er. Ntl Reiseforsikring LO Favør

Virusutbruddet om bord i Hurtigrutens skip Roald Amundsen kunne knapt kommet på noe verre tidspunkt for et rederi som alt seiler i tung sjø økonomisk. Månedene august til november er ifølge Hurtigrute.

AFP blir då rekna ut etter regelverket i Statens pensjonskasse. Avtalefesta pensjon frå oss utgjer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har minst 30 års oppteningstid i full stilling. Er oppteningstida di i Statens pensjonskasse kortare enn 30 år, eller du har arbeidd deltid, vil pensjonen bli tilsvarande redusert.