Aksjer Eika

Investering i enkeltaksjer via Norne Securities. Banken er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby handel med aksjer og.

Investering i enkeltaksjer via Norne Securities. Banken er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby handel med aksjer og.

Eika velger sammensetning av fond ut fra valgt risiko. For profilene Moderat, Offensiv og 100% aksjer reduseres risikoen de siste årene før 67 år (obligatorisk nedvekting) slik at sammensetningen ved 67 år tilsvarer Eika Forsiktig. I tillegg tilbyr vi Åpen profil som gir den enkelte mulighet til selv å velge fritt blant alle fond Eika tilbyr.

Administrerende direktør i Eika Kapitalforvaltning Bjørn Ståtto, forklarer at dette er et av.

Da kan du investere i aksjer du kjenner igjen, og man føler at man får.

Investeringsprofil: Eika Egenkapitalbevis: Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende markedsplass. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi med fokus på å skape langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks.

For deg som vil spare langsiktig og ønsker høyere verdistigning på pengene enn å ha de på konto. Vi tilbyr ulike typer fond, og hvilket som passer deg best er avhengig av hvor lenge du skal spare og hvor stor risiko du kan leve med.

Kva er aksjesparekonto frå Eika?

Samle dine aksjefond i en aksjesparekonto hos oss og få skattefordeler. Gjør du dette innen utgangen av 2019 slipper du dessuten å betale skatt ved overføringen.

Eika Alpha – N/A.

16, Equinor Aksjer Norge, NOK.

Total Return % Eika Alpha Sector Average Sep 19 Jan 20 May 20 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15.