Aksjer Engelsk

En tilbakekjøpt aksje (engelsk: treasury stock, treasury share, reacquired stock) er en aksje som er kjøpt opp av selskapet som har utstedet aksjene.

Oversettelse av ordet aksjer fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aksjer på engelsk. Vi har fire oversettelser av aksjer i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Annonsering. Bokmål.

Oversettelse av aksje til engelsk i bokmål-engelsk ordbok – Flest oversettelser, helt.

Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør.

Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer, samt renteendringer.

Investeringer som faller inn under prinsipper om miljø, bærekraft og selskapsstyring har på engelsk fått merkelappen environmental, social and governance (ESG). Temaet har fått mye omtale i internasjonal finanspresse. Her hjemme har også mindre privatinvestorer kastet seg på, ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

En internasjonal komité har nettopp fastslått at ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har vært en suksess.

Nei, jeg eier noen aksjer, men veldig få. I own some stock in some of the hotels there, but very.

Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, adresse, antall aksjer og nummer på aksjene. Det må også oppgis hvilken klasse aksjene tilhører dersom aksjeselskapet har flere aksjeklasser.

[embedyt]//www.youtube.com/embed/[/embedyt]