Aksjer Hva Er Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag, skjermingsrenten og skjermingsgrunnlag er kanskje fremmedord for mange, og derfor vil vi belyse hva dette går ut på, og hvor mye det utgjør slik at du selv kan ta valget om det er Aksjesparekonto eller vanlig Aksje- og fondskonto som passer best for sparingen og investeringen din.

Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget. År 3 Skjermingsgrunnlaget for aksjen i år 3 er anskaffelsesverdi + ubenyttet skjerming fra år 2. Skjermingsgrunnlag: kr 10 000 + kr 100 = kr 10.100. Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som utdeles hvert år etter aksjonærmodellen. Fradraget kommer i tillegg til fradraget for kostpris når gevinstberegningen skal skje ved realisasjon av aksjer. Skjermingsfradraget utgjør om lag 3 % av investert kapital hvert år. Ubenyttet skjermingsfradrag kan benyttes ved senere år.

1. mar 2017.

Den totale skattesatsen på aksjeinntekter ut over skjermingsfradraget.

for utenlandsk kildeskatt i norsk skatt, blir spørsmålet hva det skal gis.

En internasjonal komité har nettopp fastslått at ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har vært en suksess.

For andre utenlandske aksjer (enn de som er registrert på Oslo Børs) må du selv beregne skjermingsfradrag. Det er utarbeidet eget skjema for beregning av skjermingsfradrag (RF-1059). Når det gjelder tidligere fastsatte RISK-beløp skal disse være medtatt i ligningsfastsatte inngangsverdier.

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som fastsettes hvert år etter aksjonærmodellen og skjermingsmodellen.Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering unntas fra ekstrabeskatning.

2. apr 2019.

– Når du flytter aksjer og fond inn i en aksjesparekonto beregnes verdien på din ubenyttede skjerming, som du får med deg inn på.

27. nov 2019.

IKKE MEDLEM? Les mer om hva vi kan tilby!.

Aksjesparekontoen gjør det mulig å samordne skjermingsfradrag fra ulike aksjer. Kontoen kan.