Aksjer I Equinor

Fiktive porteføljer · Selskapsmeldinger · Nyhetsvarsler · Brukerprofil · English · Logg ut · Logg inn. Du er her: Kurser og markedAksjer Kursoversikt. Equinor.

Equinor var mest omsatt med 285 millioner kroner torsdag.

Norwegian falt med 7,7 prosent og ble omsatt for 60,9 millioner.

Kjøper du én aksje i Equinor, så blir du faktisk medeier i Norges største selskap – riktignok en veldig liten sådan. Denne ene aksjen gir deg likevel samme.

Equinor vil bruke opp til fem milliarder dollar, tilsvarende 45,1 milliarder kroner med dagens kurs, over en periode frem til utgangen av 2022 på å kjøpe tilbake egne aksjer. Målet med kjøpene er å senke aksjekapitalen, og selskapet vil slette alle aksjer som blir tilbakekjøpt.

Hovedindeksen la på 854,63 poeng etter å ha svekket seg med minimale 0,03 prosent, da Oslo Børs stengte for handel fredag.

ISIN, NO0010096985. Primær(P)-/sekundærnotert(S), P. Pålydende, NOK 2,50. Antall aksjer utstedt, 3 257 687 707. Siste utbytte per aksje, USD 0,27. Dato for.

2 dager siden · Equinor endte i grønt etter nyheter om ny konsernsjef. Vinnerne. Otello stengte mandag opp 12,36 prosent til 15,00 kroner. DNB Markets var ute med en oppdatering på aksjen der analytiker Christoffer Wang Bjørnsen kuttet kursmålet fra 29 til 26 kroner, noe som hovedsakelig skyldes den siste tids utvikling i den norske kronen.

Equinor har en avtale med Olje- og energidepartementet om at staten deltar i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, for å sørge for at statens eierandel forblir på 67 prosent. Første fase ble ferdig i februar i år.

20. jan 2020.

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor 15. januar 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 20. januar 2020 viderefordelt til.

Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer. Aksjene som DNB kjøper på vegne av Equinor 15. juli 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. juli.

Salg av 1.000 aksjer i Equinor for kr. 137,45 pr. stk. = 137.450 kroner Selv om kursene er uendret, sitter man igjen med 100 kroner mindre på grunn av «spread-kostnaden» Ved mindre likvide aksjer vil det normalt være en større differanse mellom kjøp og.

Fondskurser for Equinor Aksjer Norge i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer.

Investeringsprofil: Equinor Aksjer Norge: Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer.

Equinor har kjøpt 6,5 millioner nye aksjer i solenergiselskapet Scatec Solar, noe som tilsvarer 5,2 prosent av aksjene og stemmerettighetene. Den samlede kjøpesummen er på 754 millioner kroner. Kjøpesummen per aksje er på 116 kroner. Etter transaksjonen eier Equinor totalt 15,2 prosent av aksjene i selskapet.