Aksjer Jotun

31. jan 2019.

De har en årslønn på 6,5 millioner i snitt, i tillegg til aksjer og.

Lønn: 0 kroner. Formue: 7,25 milliarder kroner. 45 Jotun Morten Fon

Aksjebeholdning i Jotun. Lilleborg AS (datterselskap til Orkla ASA) eier 42 000 A- aksjer og 103 446 B-aksjer, tilsvarende 42,5 % av kapitalen og 38,2 % av.

Jotun Kemiske Fabrik ble etablert i 1926 med Odd Gleditsch som første disponent. De fire største produsentene av maling i Norge (Alf Bjercke AS, Fleichers Kjemiske Fabrikker AS, De-No-Fa Lilleborg Fabrikker og Jotun AS) fusjonerte i 1971 for å etablere Jotunkonsernet og siden den gang har Jotun vært i rask utvikling og ekspanderer stadig i nye internasjonale markeder.

Drive og eie interesser i foretak i og utenfor Norge som driver industi, handel og transport samt å eie og forvalte aksjer og andre verdipapirer, samt alt hva.

Jotun-arving Odd Gleditsch d.y. takker bestefar Odd Gleditsch for pengebingen på en halv milliard. Arvingene etter Jotun-gründer Odd Gleditsch har verdier på nesten en halv milliard i et holdingselskap. – Vi er veldig fornøyd, og kan takke vår bestefar, sier styreleder Odd Gleditsch d.y.

Jotun hadde et driftsresultat på 1,35 milliarder i første halvår 2019, mot et driftsresultat på 933 millioner for samme periode i fjor. Driftsinntekter i perioden var 9,47 milliarder kroner, mot 8,81 milliarder kroner i første halvår av 2018.

Her får du en oversikt over våre interiør- og eksteriørprodukter.

Jotun A/S har besøksadresse Hystadveien 167, 3209 Sandefjord og.

handel og transport samt å eie og forvalte aksjer og andre verdipapirer, samt alt hva.

Orkla byr på samtlige A-aksjer i Jotun AS som ikke allerede er i Orklas eie.Dette utgjør totalt 72.019 A-aksjer, og med tilbudsprisen på 70.000 kroner vil samlet kjøpesum bli 5 milliarder kroner dersom alle nåværende A-aksjonærer aksepterer budet.