Aksjer Skattefradrag

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og fond. En god og langsiktig sparemåte med utsatt skatt på gevinsten. Kontoen er gratis å opprette.

21. nov 2017.

.

skattefradrag for aksjesparing slik du får for BSU. Du må skatte av aksjegevinsten når du selger aksjene, men ellers får ikke salg av aksjer.

Gevinst på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2019. Gevinst i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) beskattes årlig med en sats på 22 % i 2019 – uansett om du realiserer rentefondet eller ikke.

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet.

Tapte du penger på salg av aksjer i fjor kan du få fradrag for tapet. Den effektive skattesatsen har økt fra 28,75 til 29,76 (24% x 1,24). Du må også skatte av gevinst/.

Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet 2016/2017. Skattekalkulatorer Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Skattefradrag for investering i oppstartsselskaper. Dette er de billigste kortene å bruke i utlandet.

Du må kjøpe aksjer for minimum 50$, og du bør velge å kjøpe dem uten lånefinansiering slik at du virkelig eier aksjene dine. Benytter du deg av lånefinansiering vil investeringen ikke være en aksjehandel, men en CFD-handel. Kjøp aksjer på eToro i enten USD, EUR, GBP eller AUD. Nå skal vi se litt nærmere på investeringsstrategier.

Tjenesten skal bidra til å senke terskelen for å spare i aksjer ved å fokusere på langsiktig sparing. Individuell pensjonssparing med skattefradrag I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig.

Med Aksjesparekonto samler du enkelt dine fremtidige investeringer aksjer og aksjefond. Du får utsatt skatt på gevinst og utbytter, noe som vil gjøre at du kan ha større beløp investert. Du kan ta ut opprinnelig investert beløp skattefritt for det er først når gevinst/utbytte tas ut at skatt på dette beregnes. Oppdatert 11.januar 2020 Aksjesparekonto.

For aksjer ervervet i 2005 eller tidligere skal aksjenes historiske kostpris opp- eller nedreguleres med RISK-beløpet for det tidsrom man har eid aksjen. Det er ikke tilknyttet RISK-beløp for utenlandske aksjer, men utenlandske aksjer vil, på lik linje som norske, gi grunnlag for skjermingsfradrag.

3. des 2019.

Har du aksjer med latent tap, vil et salg før nyttår innebærer at du får fradrag for tapet allerede i skattemeldingen for 2019. Hvis du derimot har.