Aksjer Til Ansatte

Norske- og utenlandske aksjer Hos oss kan du handle på i alt 16 børser i 14 land. Utenlandske Aksjer: Unoterte aksjer Private Equity er eksponering mot det unoterte markedet og kjennetegnes ved aktivt eierskap. Unoterte aksjer: Børshandlede produkter Børshandlede produkter gir deg mulighet til å investere i en rekke markeder. Børshandlede.

Opsjoner eller aksjer, var det store spørsmålet. At ansatte må få en del av kaka, var ingen uenig i. I anledningen Oslo Startup Day, som arrangeres av Oslo Business Region to ganger i måneden, var dagens tema hvordan oppstartsbedrifter kan bruke aksjeopsjoner som et middel for å beholde og tiltrekke seg flinke ansatte.

20. jun 2014.

Cermaq kjøpte denne uken 19 000 aksjer i eget selskap for å så selge dem til ansatte med 20 prosent rabatt.

– Første byggetrinn i Norge er godt i gang, og det er naturlig at vi nå begynner å se på neste steg hvor Salmon Evolution kan ekspandere. Dongwon er en viktig brikke i den prosessen, sier Roger Halseb.

Hydrogenselskapet Nel tildeler aksjeopsjoner til alle ansatte som oppfyller kriteriene for deltakelse i selskapets opsjonsprogram, opplyser selskapet i en børsmelding onsdag. Tildelingen av opsjoner ble vedtatt på generalforsamlingen 13. mai og er en del av selskapets incentivplan for ansatte.

21. apr 2016.

I utgangspunktet er pris per aksje noe som kjøper og selger kommer frem til selv. Hvis du mener at aksjene dine er verdt én million og du har én.

2.170 Veidekke-ansatte kjøpte aksjer i eget selskap i en emisjon på 1.257.425 nye aksjer.

15. jun 2006.

Aksjer til ansatte er en hyggelig ordning, men øker neppe folks arbeidsinnsats. Forsker og ekspert Trygve Gulbrandsen ved Institutt for.