Alderspensjon 2016

Arbeidsgivers Plikter § 2-2.Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: 6. feb 2020. Informasjon om utleggstrekk og om arbeidsgivers plikter og ansvar Kontaktinformasjon til kemnerkontoret Besøksadresse: Kirkegata 14 A 5. Det er arbeidsgivers ansvar

28. aug 2014.

Delvis alderspensjon (20,40,50,60,80 eller 100 %).

Alderspensjon. 65.

Bare gjennomføre endring i samordningsreglene før 2016 (2021)?.

Alderspensjon skattlegges noe lavere enn lønnsinntekt. Både NAV og din arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk fra Skatteetaten. Har du tabellkort må du passe på at tabelltrekket bare blir brukt hos den av utbetalerne som er din hovedarbeidsgiver.

22. okt 2018.

Fram til 2014 ble uføretrygd skattlagt som pensjon.

år i 2016 trappet gradvis ned og kombinert arbeid med alderspensjon og eventuelt AFP,

19. feb 2017.

desember 2016 ble viet til pensjon. Privatøkonomipanelet bestående av Anders Skar i Nordnet, kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN,

Les mer om alderspensjon: Guide til alderspensjon. Alderspensjon født før 1954. Alderspensjon født fra 1954 til 1962. Alderspensjon født etter 1962. Garantipensjon. Eksterne nettsider: NAV: Minste pensjonsnivå

Grunnbeløpet i folketrygda aukar frå 90 068 til 92 576 kroner frå 1. mai 2016. Dette er ein auke på 2 508 kroner, som svarar til 2,78 prosent.

14. mars 2016 Hvordan beregnes min alderspensjon? Mange synes det er vanskelig å forholde seg til ett regelverk for alderspensjon. Er du født i perioden 1954 til 1962 må du forholde deg til to, fordi vi nå får en trinnvis innføring av ny pensjonsmodell.

For alderspensjon under utbetaling gjelder andre regler. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Dette gjennomføres ved at pensjonen blir regulert i samsvar med lønnsveksten og deretter fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent.