Alderspensjon 2018

28. mai 2018.

Minstepensjon blir regulert opp med 2,87 %. Etter endringen er minstesatsene som følger: Ektefellen/samboer har pensjon: kr. 153 514 (lav sats).

Du er i 2018 kvalifiserende utenlandsk skattyter hvis du oppfyller de følgende.

Alderspensjon som ex-partneren din fortsatte å betale til deg. – Summer frikjøp.

Hva må vi gjøre for å ha en pensjon å leve av? I følge bankene må vi ha en jobb med god lønn, jobbe heltid, jobbe i mange år og velge en arbeidsgiver med en.

Link Kapital 1256 København K. Subscribe to press releases. Stay in touch. Privacy policy · Career · Terms and Conditions · Links · Sitemap · Submit a complaint · Disclaimer . Your protection, our priority. We prioritize your needs and personal choices, that is why we have tailor-made policies to meet your needs. Our Products Quotes. Press

Hovedoppgjør med forhandlinger om ny hovedtariffavtale skjer hvert 2. år. Avtalen inngås vanligvis for to år, og gjelder for alle som er part i avtalen. I årene mellom hovedoppgjørene har vi mellomopp.

4. jun 2020.

Din pensjon – logg inn med BankID. Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer både.

18. apr 2018.

Bakgrunnen for å innføre nytt regelverk på alderspensjon var å.

I lønnsoppgjøret 2018 er partene enige om at særalderspensjon skal.

Senterpartiet mener at det skal lønne seg å stå lengst mulig i arbeid. Samordningsfella går ut på at offentlig ansatte født mellom 1944 og 1962 får lavere og lavere tjenestepensjon dess lengre de jobb.

24. mai 2018.

En pensjon på 250 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 24 000 kroner i perioden til og med 2018. Det betyr at dersom pensjonen.