Alderspensjon Skatt

Gjennomsnittlig alderspensjon fra folketrygden – etter skatt – var i 2016 på henholdsvis 190 600 kroner for menn og 166 200 kroner for kvinner som ikke hadde vært hundre prosent uføre før pensjonsalder. De som var uføre satt til sammenligning igjen med 208 900 kroner for menn og 178 700 kroner for kvinner, etter skatt.

Utbetaling Skatt 2019 Det skriver lufthavnsjef, Tor Hånde i en pressemelding. Blant avgangene som settes opp er morgenflyet med SAS fra Ålesund til. SKATT PÅ FERIEPENGER: Flere har tatt kontakt med Arbeidstilsynet for å spørre om de må skatte av feriepenger som blir opptjent og utbetalt samme år. Svaret får du lenger ned i saken. Foto: Thomas Brun/NTB

Ved å utsette uttaket av alderspensjon til du slutter å jobbe, får du lavere skatt på pensjonen. På den annen side, så får alle mottakere av alderspensjon og AFP et eget skattefradrag, som i år er på maksimalt 29.950 kroner. Hvis du tar ut pensjon tidlig, får du dette fradraget over enda flere år, enn om du venter med uttaket.

sterkt progressiv, slik at pensjonister betaler vesentlig lavere skatt ved lave pensjonsinntekter. Fordelen avtar med inntekten, slik at pensjonsskatten er mer progressiv enn lønnsskatten. Skatten på en alderspensjon på 250 000 kroner utgjør under 10 pst. av pensjonsinntekten mens andelen skatt på tilsvarende lønnsinntekt er 18 pst.

Alderspensjon under utbetaling reguleres fra 2011 etter nye regler, se regulering. Grunnpensjon. Dagens alderspensjon i folketrygden består av en inntektsuavhengig grunnpensjon, et særtillegg og en tilleggspensjon som avhenger av tidligere pensjonsgivende inntekt.