Arbeidsgiver

Den brasilianske landslagsstjernen Willian (32) har skrevet under for Arsenal, og bundet seg til klubben i tre år. Dette er.

Boligrente Lånekassen Avtalegiro Hva Er Hvitvasking 15. okt 2018. Hvitvasking innebærer som utgangspunkt all befatning med midler som er. Ved terrorfinansiering søker man å skjule målet for pengene (hva. 27. mai 2016. Hva er hvitvasking? Enhver transaksjon som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling, anses som. Husleiekontrakt Forbrukerrådet Forbrukerrådet,

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. De som ble permittert i mars, kan nå.

Kommunen som arbeidsgiver. Arbeidsgiverstrategi · Arbeidsmiljø og HMS · Inkludering og mangfold · Kompetanse og rekruttering · Medbestemmelse og.

Indexfonds Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal is een indexfonds dat passief belegt in ongeveer 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven. Indexfondsen en indextrackers (ETF's) zijn prachtig belegggingsinstrumenten met. Elk indexfonds of ETF dat een index de volgt, zal zo dicht mogelijk bij het. 14 maart 2020. Een index heeft immers geen kosten en een

Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav.

Regjeringen har imøtekommet det massive kravet fra LO, NHO og opposisjonen om å forlenge perioden norske arbeidsgivere kan.

Kvinnen ble ansatt i bedriften i Midt-Troms i starten av 2018 i en lederstilling. Noen måneder etter at hun begynte i jobben.

Som arbeidsgiver skal du betale arbeidsgiveravgift for den inntektsfordelen du eller den ansatte får ved anskaffelse av firmabil. Kjøpe eller lease firmabil? Hvis du.

Registrering i Aa-registeret hos NAV. Som arbeidsgiver plikter du å registrere og rapportere alle dine ansatte til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret hos NAV ( .

8. jun 2020.

I helgen vedtok NSOs sentralstyre en resolusjon med en klar anbefaling om at det er arbeidsgiver og staten som skal betale for arbeidstakeres.