Arbeidsgivers Plikter

§ 2-2.Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:

6. feb 2020.

Informasjon om utleggstrekk og om arbeidsgivers plikter og ansvar Kontaktinformasjon til kemnerkontoret Besøksadresse: Kirkegata 14 A 5.

Det er arbeidsgivers ansvar å forhindre at den som varsler, blir utsatt for gjengjeldelse. Arbeidsgiver skal ikke bare selv avstå fra aktive gjengjeldelseshandlinger; men plikter aktivt å gripe inn for å forhindre at den som varsler, blir trakassert eller mobbet av for eksempel kollegaer.

Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiveravgift. Siste publiserte. Høring: Forslag å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard og Jan Mayen og bilandene.

Her er dine og arbeidsgivers plikter ved sykemelding Hvis du blir sykmeldt på grunn av sykdom eller skade, har både du og arbeidsgiver en rekke plikter i sykmeldingsperioden. Dette må du vite.

Billigste Båtlån Et båtlån på kr 200 000 med nedbetaling på 5 år og effektiv rente på 12% medfører en månedlig terminkostnad på kr 4 449. Her kan du se at du mangler kr 449 for å kunne finansiere hele kjøpet ved hjelp av inntekten din, og derfor må du velge en lavere lånesum som faller innenfor

rettigheter og plikter Videre fremstilling: – Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, "Krav til arbeidsmiljøet" – Arbeidsgivers omsorgsplikt og styringsrett – Arbeidstakers medvirknings- og lojalitetsplikt – Saksbehandling og faser – Noen eksempler fra rettspraksis Side 4

8. nov 2019.

Med Sticos Personal får du alltid riktig svar på gjeldene lover og sikrer gode rutiner i personalarbeidet. Finn ut mer på.

Arbeidsgivers plikter – dialogmøte. Arbeidsgiver skal kalle inn til dialogmøte senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeid som følge av.