Asko Aksjer

Ved allokering av kapital til aksjeeiere vil Orkla, i tillegg til utbetaling av utbytte, kunne foreta tilbakekjøp av egne aksjer. På ordinær generalforsamling i 2019 fikk .

Omsider vil pleksiglass på utesteder og enmetersregelen forsvinne. Men noen smarte løsninger som har kommet i kjølvannet av koronaviruset blir varige, tror flere i utelivsbransjen.

.

kalender · Børsmeldinger · Gjeldsfinansiering · Generalforsamling · NorgesGruppen-aksjen · Aksjonæroversikt · Utbytte · Ligningsverdi · Salg av aksjer.

Hittil har hver oppgang blitt benyttet til en dumping av aksjer fra innsidere. Da er det ikke rart at aksjen ikke klarer å etablere seg på et høyere nivå. 25 mars 2017 .

Innsidere kjøper aksjer og putter sparepengene i egen bedrift når de mener selskapet av fundamentalt billig. Hvem bør bruke teknisk analyse, og hvordan kommer man i gang? Vi har grundig forskning over mange år og resultater fra reelle investeringer i markedet, som viser at disiplinert bruk av teknisk analyse med Investtechs verktøy har gitt gode langsiktige resultater.

Aksjer: Tabellen gir oversikt over alle aksjer sortert alfabetisk eller etter indeks.