Etterlattepensjon

25. jun 2020.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte.

Barn av samboere har rett på etterlattepensjon. Hvis dere som samboere har barn sammen, vil de ha rett på etterlattepensjon. Barn under 20 år har samme rettigheter enten foreldrene er gift eller samboere. Her er det vesentligste at avdøde forsørget barna. Barn under 20 år har rett på 15% av avdødes pensjonsgrunnlag i årlig pensjon hver.

Etterlatt registrert partner er likestilt med ektefelle. Etterlatt samboer har ikke rett på etterlattepensjon. FRASKILT EKTEFELLE. Fraskilt ektefelle kan ha pensjonsrett.

Du har rett til etterlattepensjon dersom du har eller har hatt barn med avdøde. Hadde dere ikke barn må dere ha vært gift eller registrert som partnere i minst 5 år.

Beste Bilforsikring 2018 Beste bilforsikring. SeeYou utfører årlige tester av kundeservicen i forskjellige bransjer i Norge. I fjor var det If, Codan og Gjensidige som kom best ut i testen. I EPSI sin undersøkelse rundt kundetilfredshet var det Frende Forsikring som ble vurdert som best i bransjen. Betale Ned Lån Innfri lånet rett etter avsluttet utdanning. Har du

Utgangspunktet er at gjenlevende ektefelle og barn har krav på etterlattepensjon når medlemmet dør. Det ytes ikke pensjon til samboere. I lov om Statens.

Søknadsskjema for etterlattepensjon (ektefellepensjon/barnepensjon). Halden kommunale pensjonskasse. Barn under 20 år – Fornavn: Etternavn: Adresse.

Barn av samboere har rett på etterlattepensjon. Hvis dere som samboere har barn sammen, vil de ha rett på etterlattepensjon. Barn under 20 år har samme rettigheter enten foreldrene er gift eller samboere. Her er det vesentligste at avdøde forsørget barna. Barn under 20 år har rett på 15% av avdødes pensjonsgrunnlag i årlig pensjon hver.

Etterlattepensjon gir de nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra. Her skiller vi mellom ektefellepensjon og barnepensjon. Ektefellepensjon gjelder for ektefeller og registrerte partnere. Samboere har ikke rett til dette. Fraskilte ektefeller / tidligere partnere kan også ha rett til ektefellepensjon etter bestemte.