Folketrygdens Grunnbeløp 2019

Storebrand Logo Storebrand logo vector. Download free Storebrand vector logo and icons in AI, EPS, CDR, SVG, PNG formats. 25 Jan 2004. Download the vector logo of the Storebrand brand designed by in Encapsulated PostScript (EPS) format. The current status of the logo is active, Storebrand vector logo, free to download in EPS, SVG, JPEG and PNG

Anders Opedal mer enn dobler sin årlige grunnlønn fra 4,7 til 9,1 millioner kroner når han 2. november tar over som ny.

28. mai 2020.

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2019 er kr 99 858.

28. mai 2019.

Grunnbeløpet (G) i folketrygden benyttes til å beregne en rekke ytelser fra folketrygden, og.

Fra 1.mai 2019 er grunnbeløpet på 99.858 kroner.

1G grunnbeløpet i Folketrygden 2018-2019. Grunnbeløpet 1G er for tiden: kr 96 883; 2G er kr 193 766; 3G er kr 290 649; 4G er 387 532; 5G er 484 415; 6G er.

Ut med en Eldar Sætre på gullpensjon, og inn med en intern kandidat, mens Norsk Industris Stein Lier-Hansens ord om.

24. mai 2019.

Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2019 er kr. 99 858. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert.