Forvaltningshonorar

Er norske bønder blitt rundlurt av sin egen bank, Landkreditt? Fra 2005 til 2015 markedsførte Landkreditt aksjefondet.

12. mar 2018.

Forvaltningshonorar. Investorene i PE-bransjen betaler et forvaltningshonorar, ofte 2 % av investeringen. Honoraret skal dekke kostnader til å.

Du kan sammenligne opptil fem fond. Aksjefond. Fond, Årlig forvaltningshonorar, Kurs.

Lånekalkulator Ung Barn 0-9 år · Barn 10-12 år · Ung 13-14 år · Ung 15-17 år · Ung voksen 18-33 år · Voksen fra 34 år · Spare · Sparekonto · BSU · Fond · Aksjer · Pensjon · Låne. Prioritert Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 34 år som vil slippe uforutsette

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Global A: Fast årlig forvaltningshonorar: 1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning,

Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet. Forvaltningshonoraret, som betales av den enkelte.

Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar. Avkastning utover 12 måneder er annualisert. Tallene er oppgitt i NOK. Sammenlign våre priser med andre.