G Grunnbeløp

* G = Folketrygdens grunnbeløp. Gjeldende G for 2017 er 92 576 kroner. For mer utfyllende informasjon om hva forsikringen dekker, se vilkår.

G = Grunnbeløp. Grunnbeløpet benyttes blant annet ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Folketrygdens grunnbeløp (G).

Grunnbeløpet i folketrygden (G), pensjonene og minste pensjonsnivå ble regulert med virkning fra 1. mai 2018. Grunnbeløpet økte fra 93 634 kroner til 96 883.

III G fork. I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet G. forkorting for folketrygdens grunnbeløp.

Det er nå besluttet at folketrygdens grunnbeløp økter frå 90 068 kroner til 92 576.

Ordinær sats: 211 073 (2,28 G); Ordinær sats for ung ufør: 246 252 (2,66 G).

gG = årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp, G. gL = årlig regulering av lønn. In[1]:= x = 30; ω = 120; n = 67 − x; m = ω − 67; lønn = 400000; grunnbeløp .

Bil Portalen Www Spv No Nettbank Privat Med nettbank har du alltid full oversikt over din økonomi, og enkel tilgang på alle banktjenestene du trenger. Nettbank | SpareBank 1 For at du skal kunne se innhold på SpareBank 1s nettsider optimalt, må du aktivere javascript i din nettleser. A year after signing a memorandum of understanding (MoU)