Grunnbeløp Uføretrygd

16. jun 2020.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2019 er kr 99 858. Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert.

I folketrygdloven finnes mange henvisninger til folketrygdens grunnbeløp – G. Grunnbeløpet benyttes når trygd og pensjon skal beregnes eller fastsettes, men.

Etterlattepensjon Samboere Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller bort, Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, men opphører dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt. 31. Etterlattepensjon. ektefelle/partner eller samboer som levde i ekteskapslignende. Ved et dødsfall vil gjenlevende ektefelle eller samboer ofte få endringer.

30. jan 2020.

Den maksimale pensjonsgivende inntekt som kan telle med er på 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp (G), som i 2019 er på 598.866 kroner (ny.