Hva Er En Obligasjon

Når du kjøper en obligasjon låner du ut penger til et selskap (kredittobligasjon) eller til en stat (statsobligasjon). Siden statsobligasjoner er utgitt og garantert av staten, gir denne formen for obligasjoner ofte en moderat rente til lav risiko (men som eiere av greske obligasjoner fant ut; ingen regler uten unntak).

Obligasjoner er lån, eller gjeld. En obligasjon er enkelt forklart et bevis (verdipapir) på at penger har blitt lånt ut til et selskap, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Bli kjent med ulike obligasjonstyper og fordelene med obligasjonsgjeld for både kjøper og selger.

For 3 dager siden.

Du har helt sikkert hørt om investorer som snakker om norske eller amerikanske statsobligasjoner. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som.

Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å.

En obligasjon er et verdipapir som gir en låntaker mulighet for å skaffe kapital. Eieren av en obligasjon er långiver, mens utstederen er låntaker. En obligasjon blir typisk utstedt av staten (statsobligasjon), men det kan også skje at selskaper utsteder slike verdipapirer (kredittobligasjon).

Obligasjon er et rentebærende gjeldsbrev som sier at utsteder skylder innehaveren penger. Obligasjoner blir som regel utstedt for perioder på ett eller flere år med en fast kupongrente som gjenspeiler markedsrenten på utstedelsestidspunktet.

5. jul 2020.

Å spare i obligasjoner gir stabil avkastning og kan betale seg mer enn å ha pengene på bankkonto. Men hva er egentlig en obligasjon? Finn ut.

Hvor Mye Egenkapital Må Man Ha For å legge inn bud på en bolig bør du ha et finansieringsbevis – en bekreftelse på hvor mye du kan kjøpe bolig for. Det er gratis, helt uforpliktende og gyldig i 6 måneder. Trenger du fornyelse så ta kontakt med oss på telefon eller chat, så får du raskt hjelp. – Når man finner

Hva er en obligasjon? Kort forklart er en obligasjon en kontrakt som viser at du har lånt ut penger. Et eksempel er en statsobligasjon, som du får når du har lånt ut penger til staten. Obligasjoner er også noe som brukes ofte av finansinstitusjoner og store bedrifter.