Hvitvaskingsforskriften

2.5.2 Særlig om asylsøkerbevis, reisebevis for utlendinger og utlendingspass.

.

14. 2.6 Fysisk legitimasjon for juridiske personer – hvitvaskingsforskriften § 7 .

hvitvaskingsforskriften § 4-3. Norsk pass, pass fra øvrige land som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse, og dokumentene har et tilfredsstillende.

Hvitvaskingsforskriften (2018) Prop 40 L (2017-2018) Innst. 271 L (2017–2018) NOU 2015:12 – Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – Første delutredning NOU 2016:27 – Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II – Andre delutredning

Rapporteringspliktige må håndtere slike tilfeller i tråd med hvitvaskingsforskriften § 4-9 bokstav c og § 4-10. Transaksjon som på annen måte har en uvanlig karakter. Det er ikke gitt at det er ulovlige forhold selv om det foreligger en eller flere indikatorer.

Dette får du som medlem. Advokatvirksomhet. Før du starter egen advokatvirksomhet; Oppstart og drift

For tiden pågår en høring angående forslag til endringer i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Enkelte av endringene tar sikte på å gjennomføre ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett, mens andre er foreslått på Finanstilsynets eget initiativ.

Gyldig legitimasjon, jf hvitvaskingsforskriften § 4-3, for foretak som er registrert i Foretaksregisteret, er firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder. For andre.

Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.

Investeringskonto Dnb Kjøp DNB (DNB) aksjen. Hos Nordnet kan du handle fra 1 kr i kurtasje. Klikk her for å følge aksjekursen i realtid Hos Nordnet går produktet under det fancy navnet “ Investeringskonto Zero “, mens DNB kaller det for “ Investeringskonto “. Fordeler med investeringskonto. Gevinst fra salg av fond og aksjer beskattes ikke før

Hvitvaskingsforskriften § 4-7, Rundskriv 15/2019 pkt 4.5.2.1, 4.7 Er elektronisk signatur uten personlig fremmøte tilstrekkelig for å oppfylle identifikasjonskravet? Ja, i utgangspunktet anses elektronisk legitimasjon likestilt med personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon.

Nav Dagpenger Kalkulator Beste Banker I Norge Her på Bankoversikt.no prøver vi å holde oss oppdatert på hvilke norske banker som finnes på markedet til enhver tid. På denne måten kan du lett holde deg oppdatert og finne en god oversikt som kan hjelpe deg å finne den banken du leter etter. 12. mar 2019. Grunnlaget for kåringen