Hvorfor Tilbakekjøp Av Aksjer

– Første byggetrinn i Norge er godt i gang, og det er naturlig at vi nå begynner å se på neste steg hvor Salmon Evolution kan ekspandere. Dongwon er en viktig brikke i den prosessen, sier Roger Halseb.

– Poenget er at nå driver de og handler, og så kommer meldingen 5. september om tilbakekjøp av aksjer inntil 45 milliarder kroner. Da spretter Equinor-kursen opp 7,5-8 prosent til 167 kroner.

Tilbakekjøp av aksjer brukes ofte som en skatteeffektiv måte å overføre kontanter til aksjeeierne på, snarere enn å utbetale utbytte. Av og til gjøres dette av.

Forvalteren viser til en egenprodusert undersøkelse der det kommer frem at det amerikanske aksjemarkedet historisk har gitt bedre avkastning enn resten av verden. Denne utviklingen tror Amundi at vi v.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway la frem sine regnskapstall for andre kvartal lørdag. Selskapets nettoresultat kom inn på.

I dagens situasjon med spredning av Covid-19 og lave råvarepriser suspenderer vi inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

Salg av 1.000 aksjer i Equinor for kr. 137,45 pr. stk. = 137.450 kroner Selv om kursene er uendret, sitter man igjen med 100 kroner mindre på grunn av «spread-kostnaden» Ved mindre likvide aksjer vil det normalt være en større differanse mellom kjøp og salg, og dermed også en høyere kostnad for kjøper.

Den ferske årsrapporten for musikkselskapet Odd Nordstoga Musikk AS viser at selskapet tjente inn 4,3 millioner kroner i.

17. jul 2019.

Økte tilbakekjøp kan absolutt ha bidratt til å øke aksjekursen til selskapene, sier Mads Johannessen, som er investeringsøkonom i Nordnet.

I dagens situasjon med spredning av Covid-19 og lave råvarepriser suspenderer vi inntil videre tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet, sier han i meldingen. Det opplyses i meldingen om at selskapet også har satt i gang tiltak for å redusere driftskostnader, investeringer og letekostnader.

De ferske tallene viser at Alphabet tapte 27 milliarder kroner på bunnlinjen. Samtidig har styret i selskapet godkjent at.

forklare hvorfor ledelsen benytter tilbakekjøp. Han mener at ledelsens ønske om å maksimere egen formue motiverer tilbakekjøpene, og at dette er et mer.

Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap bruker resultatet sitt til å kjøpe tilbake sine egne aksjer fra markedet. Disse aksjene blir som regel slettet slik at det er færre utestående aksjer. På denne måten vil hver resterende aksje være verdt mer enn den var før tilbakekjøpet.

Nettavisen skrev for to uker siden at folkeaksjene som nordmenn har satset på det seneste året, har vært dårlige.

Hvorfor: Det er kun en god grunn for et selskap å kjøpe tilbake aksjer. Det er at selskapet handles med tilfredsstillende rabatt til fremtidig inntjening. Om selskapet er dyrt bør ledelse potensielt gjøre oppkjøp med oppgjør i aksjer, beholde overskuddet til en regnfull dag eller utbetale utbytte.