Inngangsverdi Aksjer Arv

Aksjer og andre verdipapirer selges eller overtas av arving. Hvis de overtas av arving, trer arvingen inn i avdødes inngangsverdi, jfr. kontinuitetsprinsippet.

Har du arvet hus eller hytte? Slik er skattereglene Av Kristin O. Iversen, 29.03.19 Foto: NTB Nordisk / Skattebetalerforeningen. Ikke glem fradragene når du selger arvet bolig eller hytte, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Ved arv av aksjer, aksjefondsandeler og grunnfondsbevis, vil arvingens inngangsverdi etter dagens regler utgjøre omsetningsverdien på arvetidspunktet, .

Arv av aksjer og fond. Aksjer og fond er eiendeler på lik linje med bolig, hytter, bil og kunst. Det er ikke gitt hvem som arver verdipapirene, det bestemmes enten via domstolene eller ved privat avtale/skifte. Ofte velger mange å selge verdipapirene og dele pengene etterpå, men vurder nøye først om noen ønsker å fortsatt eie disse.

1. mar 2017.

Ved arv av aksjer mv. til og med 2005 var reglene at arvingens inngangsverdi ( kostpris) skulle tilsvare omsetningsverdien på arvetidspunktet,

21. des 2018.

For aksjer med lav inngangsverdi kan skjermingsfradraget være ubetydelig.

og den har betydning både i forbindelse med utbytte, salg og arv.

5. apr 2019.

Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.