Innskuddspensjon Regler

(1) Ved anvendelsen av reglene i §§ 5-2 til 5-4 skal som et medlems lønn.

Etter bestemmelsen kan skattepliktig lønnsinntekt defineres i ordningens regelverk.

Et pensjonskapitalbevis er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Ved dødsfall blir beløpet på pensjonskontoen din utbetalt til arvingene dine. Hvis den er under utbetaling, blir det resterende beløpet utbetalt til arvingene. Se samme regler for utbetaling som innskuddspensjon.

Jobber du et sted hvor det er innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver hvert år en prosentandel av lønnen til din pensjon. Pengene er dine, men du får ikke bruke dem før tidligst fra du er 62 år. Hvor stor prosentandel av lønnen din pensjonsinnskuddet tilsvarer, kommer an på hvor god pensjonsordningen din arbeidsgiver har valgt å ha.

Lønn i kroner 4,5 G – 435 974 8 G – 775 064 12 G – 1 162 596 * 20 års spareperiode med 3,5 % realavkastning, 50 % aksjer og 50 % renter, og 10 års utbetaling

26. jan 2014.

Nye regler for innskuddspensjon fra 2014. Fra 1.1.2014 ble følgende regler for innskuddspensjon endret: Knekkpunkt mellom høy og lav.

Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

13. jan 2019.

Arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon vil snart få samlet pensjonen.

Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår.

Sparebanken Pluss Tolga-Os Sparebank. Velkommen til Skue Sparebank. Bruke · Forsikre · Låne · Spare · Bolig. Nyhet! Eika Pluss. For kun 499 kroner i måneden får du nå en forsikringspakke som. KRISTIANSAND: – Vi gleder oss veldig, og kjenner litt på stolthet over at vi skal flytte inn i det helt nye signalbygget der oppe, sier

5. jan 2014.

De nye reglene åpner for at innskuddspensjon endelig fremstår som et attraktivt alternativ til den såkalte gullpensjonen, ytelsespensjon.