Innskuddspensjon

I 2021 kommer flere endringer som kan ha innvirkning på din økonomi. Her er en oversikt over de viktigste. Ved nyttår var det.

Billig Forsikring 4 gode forsikringstips til billig forsikring Bruk anbudstjenester. En anbudstjeneste sørger for at jobben din blir mye enklere. Ved å legge inn én søknad hos en anbudstjeneste sørger du for at alle medlemmene som mottar forespørselen vil konkurrere om deg som kunde. Billig forsikring. Med Pedagogstudentenes uslåelige studentforsikring får du en skreddersydd pakkeløsning som inneholder

Innskuddspensjon er en viktig investering i fremtiden. Vi gjør det enkelt å holde oversikt over bedriftens pensjonsordninger.

Det aller vanligste er en innskuddspensjon. Loven sier at arbeidsgiver skal spare minst 2 prosent av lønn over folketrygdens grunnbeløp (G) på en pensjonskonto.

Neste år får 1,5 millioner nordmenn den nye pensjonskontoen. Men fortsatt er det mange som ikke fanges opp, og de må passe på.

Innskuddspensjon er en ren spareordning, i den forstand at dersom arbeidstakeren dør, vil de etterlatte få de verdiene som ligger i innskuddspensjonsordningen. Dette er i motsetning til ytelsespensjon eller hybridpensjon, hvor verdiene knyttet til alderspensjonen blir delt ut til forsikringskollektivet ved død.

1. januar går startskuddet for en pensjonsreform med stikkordene «forenkling» og «mer pensjon for pengene». Det er det verdt.

Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon. Frende Forsikring.

Innskuddspensjon. Pensjon er attraktivt for både bedrift og medarbeidere, og det kan være stor økonomisk gevinst å velge riktig leverandør.Som kunde hos oss.

Innskuddspensjon (ITP) – enkelt og kostnadseffektivt. 9 av 10 ansatte i privat sektor har innskuddspensjon (ITP). Forutsigbare kostnader og enkel administrasjon gjør at vi anbefaler innskuddspensjon til de fleste bedrifter.

Vi avvikler innskuddspensjon og starter overføringen av avtalene til DNB fra 1.10.2020. Prosessen vil være sluttført før jul. Ytelsespensjon og fripoliser vil bli overført til DNB fra 01.01.2021. Dersom du også har pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere arbeidsfor­hold plassert hos oss, vil også disse bli overført til DNB.

Nye prikker i førerkortet. Nye krav for å få sosialhjelp. Ny pensjonskonto. Mindre i dagpenger til selvforskyldt ledige.

Det er særlig én ting som landets arbeidstakere bør passe på fra 1. januar, mener Nordeas personmarkedsdirektør.