Kvinner Tjener Mindre Enn Menn

– Vi får ikke drikke i parken, ikke være mange hjemme hos folk, ikke lov å bruke universitetet Saken oppdateres. Det er.

9. mar 2020.

Kvinnelige teknologer ligger lønnsmessig under menn, selv om det korrigeres for.

i snitt 3,5 prosent mindre enn deres mannlige motstykker, viser tall fra Tekna.

En kvinne som tjener 3,5 prosent dårligere enn sitt mannlige.

Hun forteller at kvinnelige sykepleiere jobber mer deltid enn kvinner i andre yrker med like høy utdanning, men at omfanget av deltid altså er mindre i dag enn for et par tiår siden. Lavere lønnsforskjell enn i andre sektorer. Ifølge SSBs gjennomsnittstall på kjønnsforskjellene i arbeidslivet, tjener kvinner 87 prosent av hva menn tjener.

1 av 5 norske kvinner oppgir at de ble utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen. 1 av 10 menn oppgir det samme.

30. okt 2018.

Kvinner jobber også mer deltid enn menn.

Vårt ønske har vært å markere at kvinner systematisk tjener mindre enn menn i Norge, og vi har.

Realkausjon Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig. For unge som skal kjøpe bolig for første gang, kan. dette må du vite om realkausjon. Mange foreldre benytter muligheten til å stille egen bolig som sikkerhet når barna skal inn i boligmarkedet. Ønsker du å gi en.

14. nov 2019.

Tar vi hensyn til at kvinner har mindre lønnet arbeid enn menn, er det.

har beregnet at menn i gjennomsnitt tjener 44 prosent mer enn kvinner,

Bak rapporten står The European Audiovisual Observatory. De har sett på hvor mange kvinner som står bak film og TV-serier produsert i årene fra 2015 til 2018 og vist i 2018 og 2019. Mangelen på kvinne.

De tre siste årene har driftsinntektene for hjørnesteinsbedriften Stella Polaris i Kårvikhamn økt betraktelig. Fra å ha en.

Innlegget ble først publisert i Utrop. Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. I boka.

Menn tjener fortsatt mer enn kvinner, men i flere yrker der Fagforbundet har medlemmer tjener kvinner like mye eller mer enn menn. – Det er lettere å få lik lønn mellom kvinner og menn med sentrale lønnstillegg, sier nestleder Sissel M. Skoghaug.

14. okt 2018.

Menn ansatt i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn.

kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Jordfald til VG.

180.000 mindre i året. Juristforbundet – Privat fikk i høst laget en rapport om verdiskapning av jurister i privat sektor. Den viser blant annet at det er store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, kvinnelige jurister tjener ca 180.000kr mindre enn sine mannlige kollegaer.

8. mar 2020.

Det er over et århundre med kvinnekamp. Hvordan kan det da ha seg at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn? Hvorfor er det fortsatt flere.

7. mar 2016.

Norske kvinner tjener 13,9 prosent mindre i måneden enn menn. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har økt noe det siste året.