Navpensjon No

Se hva du får i pensjon med pensjonskalkulatoren vår. Se hva du får å leve av når du slutter å jobbe – få rask oversikt!

Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer.

Har du offentlig tjenestepensjon og logger deg inn på Min Sidefår du beregnet både folketrygd (fra NAV) og alderspensjon eller AFP fra KLP. Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser – slik som for eksempel Oslo Kommune – er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler.

16. jun 2020.

.

Forsikring · Min side · Arbeidsgiver · Om oss; Søk. SPK.no · Pensjon; Om pensjonskalkulatoren. Vis innholdsoversikt Skjul innholdsoversikt.

Alle kan se utbetalingsinformasjonen sin på Ditt NAV på nav.no. NAV sender som hovedregel ikke lenger utbetalingsmeldinger i posten eller til digital postkasse.

Minstepensjon 2016 Beløp Minstepensjonen heves til 2,5 G (ca. 230 000 kr) uten levealdersjustering. 1G er grunnbeløpet i folketrygden og er i 2016 kr 92 576. Inntekter opp til 6 G skal ha. 25. aug 2017. Som minstepensjonist går hun tom for penger hver eneste måned. Beløpet hun får utbetalt er omtrent det samme. Vi mener at økningene

NAV og samfunn. Statistikk, analyse og FoU · Presse · Lover og regler (lovdata. no) · Om NAV · Jobb i NAV · Arbeidsgiver. Dine sykmeldte, rekruttering, digitale.

23. mar 2020.

På NAVs hjemmesider, www.nav.no, ligger mye informasjon tilgjengelig både om.

Pensjonsbloggen og NAV Pensjon på Facebook.

Dine utbetalinger – NAV. Her kan du finne trygdeutbetaling og andre utbetalinger du har fått fra NAV de siste tre månedene, som pensjonsutbetalinger (alderspensjon), uføretrygd, sykepenger, overgangsstønad, pleiepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, kontantstøtte med mer. Ytelser fra kommunen, som sosialhjelp, vises ikke i denne tjenesten.

Oversikt over utbetalingsdatoer på nav.no; Opplysninger om utbetalingen fra Statens pensjonskasse før skatt blir sendt deg i et eget utbetalingsbrev. Dette utbetalingsbrevet vil du motta rundt den 10. i utbetalingsmåneden, selv om utbetalingen kan gjelde fra den 1. i måneden. Skattekort

Arbeidsgiver · Om oss; Søk. Meny. Pensjon · Boliglån · Forsikring · Min side · Arbeidsgiver · Om oss; Søk. SPK.no · Pensjon; Alderspensjon.