Norges Pensjonsfond

Lofavør Bilforsikring LOfavør Bilforsikring Dette er et helt nytt forsikringstilbud til medlemmene. Denne forsikringen har markedets laveste egenandel og markedets beste bonusregler. LOfavør Toppkasko gir dessuten den beste forsikringsdekningen til prisen for ordinær kasko. Med vår beste næringsbilforsikring får du full kasko, utvidet dekninger med våre beste vilkår og flere tilleggsdekninger. De viktigste er: Leiebil i hele.

Finansdepartementet er den formelle eier av Statens pensjonsfond utland og har det rettslige ansvaret for forvaltningen av fondet, mens Norges Bank har ansvaret .

.

ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet.

Mandag grilles sentralbanksjef Øystein Olsen og leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap i finanskomiteen på.

Statens pensjonsfond 2019. Meld. St. 20 (2018–2019) Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2018. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha en slik høring nå, sier Jensen til TV 2. Hun påpeker at Stortinget har lite de.

21. des 2019.

Fondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM) på vegne av Finansdepartementet. Navnet «Oljefondet» brukes av og til i.

2. apr 2020.

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1 171 milliarder kroner.

Mandag grilles sentralbanksjef Øystein Olsen og leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap i finanskomiteen på.

Statens pensjonsfond Norge. Statens pensjonsfond Norge (SPN) forvaltes av Folketrygdfondet med det til hensikt å gi best mulig avkastning over tid. Kapitalen investeres i verdipapirer som aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige innenfor de rammene Finansdepartementet har gitt gjennom mandat.

27. feb 2020.

Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner. Dette er den høyeste.

A research grant from Norges Bank Investment Management for Professor Harrison Hong of Columbia University has resulted in the publication of a special issue of The Review of Financial Studies dedicated exclusively to climate finance.