Norskpensjon No

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert.

Europeisk Helsetrygdkort Helfo HELFO anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring. I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det. Personer med flyktningstatus eller statsløse kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med Helfo lokalt hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort. Her kan

Du kan logge deg inn på norskpensjon.no for å se hva tidligere arbeidsgiver har spart opp for deg. Hvis du har hatt mange tidligere arbeidsforhold, kan det.

Norsk Pensjon. Organisasjonsnummer: 890050212. Kommune eller stat?: Stat. Kommunenummer: 0. Adresse (url) til virksomhetens nettsted.

Denne tjenesten hjelper deg som privatperson å få en sammenlignbar oversikt over pensjonsprofiler der du kan plassere dine pensjonskapitalbevis/andre individuelle avtaler.

gjennom www.norskpensjon.no. Følgende tiltak foreslås: Norsk Pensjon bør legge ut informasjon om hvordan den enkelte kan gå frem for å skaffe seg en av.

Min side – KLP. På Min side hos KLP (Kommunal Landspensjonskasse) kan du beregne pensjone din og se dine pensjonsutbetalinger, se private forsikringer og finne alt om ditt medlemsskap i KLP.