Ny Pensjonsordning

Kredittkortgjeld Det mest effektive tiltaket å bli kvitt dyr kredittkortgjeld er å ta et skippertak. Bruk feriepenger eller skatt til gode til å nedbetale gjelden. Selv om det kanskje ikke frister med å bruke pengene på gammel gjeld, er det få som angrer på at pengene ble brukt på dette i etterkant. 1 time siden ·

I slutten av juli ble det kjent at hotellkjeden Scandic Norge kutter 1.000 årsverk, men torsdag varslet regjeringen at den.

En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Nå blir det lønnsomt å jobbe lenger. Jeg ønsker særlig å takke partene i arbeidslivet for et godt samarbeid underveis i prosessen, sier statsminister Erna Solberg.

Spk Rente Som tabellen nederst i saken viser betyr den lave renten på 2,3 prosent effektivt i SPK en besparelse på fra 15.660 kroner til over 30.000 kroner årlig sammenlignet med vanlige banker. Nå tar SPK noen gebyrer som kan spise opp noe av fordelen av lav rente. Etableringsgebyret er på 1700 kr ved elektronisk søknad. I

Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon.

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor.

26. aug 2019.

Ny pensjonsordning: Dette er partene enige om. Med «Barnehagepensjon» sikres ansatte i PBL-barnehagene sektorens aller beste.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for.

inntekt ved siden av utbetaling av AFP, enten hos gammel eller ny arbeidsgiver.

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor. 2. mars 2018 ble pensjonsforhandlingene avsluttet. Hva betyr forslaget til ny ordning for de ansatte i kommunene, staten og .

Alle som er født i 1963 eller senere tjener opp pensjon fra 2020 etter endrede regler for offentlig tjenestepensjon og kommer inn i ny AFP-ordning. Mange får alderspensjon både fra ordningen som gjaldt før 2020 og fra ordningen som gjelder fra 2020. Offentlig tjenestepensjon blir bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor.