Opptjening Av Pensjon

Dette tilsvarer pensjonsopptjeningen du ville fått av en inntekt på 4 G. Omsorgsopptjening for barn før 1992. Hadde du omsorg for barn under sju år i perioden 1967-1991 er det egne regler for opptjening til alderspensjon og avtalefestet pensjon i privat sektor. Omsorgsopptjening for deg som er født mellom 1948 og 1953

For å få full pensjon må du ha vært innmeldt i pensjonsordningen i minst 30 år. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen. Dette skjer uavhengig av om de er på slutten eller i begynnelsen av ditt yrkesaktive liv.

Nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon. Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning), søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.

Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din.

Etterlattepensjon 25. jun 2020. Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte. Barn av samboere har rett på etterlattepensjon. Hvis dere som samboere har barn sammen, vil de ha rett på etterlattepensjon. Barn under 20 år har samme rettigheter enten foreldrene er gift eller samboere. Her

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon, vil pensjonen din også bestå av et pensjonstillegg eller særtillegg. Dette skal sikre at du får en pensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå. Alderspensjon etter nye regler. Opptjeningen etter det nye regelverket baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt.

Beste Bilforsikring 2018 Beste bilforsikring. SeeYou utfører årlige tester av kundeservicen i forskjellige bransjer i Norge. I fjor var det If, Codan og Gjensidige som kom best ut i testen. I EPSI sin undersøkelse rundt kundetilfredshet var det Frende Forsikring som ble vurdert som best i bransjen. Betale Ned Lån Innfri lånet rett etter avsluttet utdanning. Har du

Hovedoppgjør med forhandlinger om ny hovedtariffavtale skjer hvert 2. år. Avtalen inngås vanligvis for to år, og gjelder for alle som er part i avtalen. I årene mellom hovedoppgjørene har vi mellomopp.

Opptening / opptjening.

Det vil seie at dersom du har vore medlem i 20 år, vil du få 20/30 av full pensjon. Samla oppteningstid blir alltid runda av til heile år.