Opptjening Pensjon

Sjekk din pensjon. Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og .

Hovedoppgjør med forhandlinger om ny hovedtariffavtale skjer hvert 2. år. Avtalen inngås vanligvis for to år, og gjelder for alle som er part i avtalen. I årene mellom hovedoppgjørene har vi mellomopp.

Opptjeningen er innskuddsbasert, men med mulighet for reguleringsbestemmelser både under opptjeningstiden og i utbetalingstiden som gir en pensjon nærmere.

[embedyt]//www.youtube.com/embed/[/embedyt]

.

gis til personer med ingen eller liten opptjening av inntektspensjon, og sikrer at alle pensjonister får en pensjon som minst tilsvarer garantipensjonsnivået.

Husforsikring Pris Få tilbud på forsikringer. Om Forsikringer.no. Vi samarbeider med noen av Norges mest solide forsikringsselskaper. De vet at de konkurrerer om deg som kunde og ønsker å strekke seg litt ekstra for at du velger nettopp dem. Hos oss kan du sammenligne forsikringer og. Salgsmelding Bil Pdf Det er bileiers ansvar å sørge for at

Se pensjonsopptjeningen din på nett. I nettjenesten Din pensjon på nav.no kan du se hvor høy opptjening du har, og beregne din egen alderspensjon. Her finner .