Pensjonsforum

Interessen for deltakelse i Pensjonsforumet har vært stor, og sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen.

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,

Pensjonsforum · Frischsenteret >. Forskningstemaer · Arbeid, trygd og utdanning · Energi og miljø · Offentlig sektor og helse · Øvrige temaer · CREE · Prosjekter.

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,

Retten til tidligpensjon populær, om lag halvparten tar ut AFP og Folketrygd tidlig. • Over 60 pst av mennene og under 40 pst av kvinnene tar ut, de fleste fullt og.

Strømmen Sparebank DNB Danske Bank Sparebank 1 Sparebanken Vest Sparebanken Sør Handelsbanken Eika. Visma eAccounting er Norges mest brukte regnskapsprogram for. HEMNE SPAREBANK (formerly SPAREBANKEN HEMNE) (Norway) company profile: business description, deposit. STRØMMEN SPAREBANK Logo. Torsdag starter Blinkfestivalen, men festivalen blir ikke som vanlig dette året. Folkefesten og konsertene i Sandnes er. SpareBank 1 Østlandet stjeler kunder