Sjømannspensjon Opptjening

Opptjening av fartstid gir grunnlag for forventninger om utbetaling av pensjon. Det høye minstekravet til samlet fartstid, 12,5 år, medfører imidlertid at rundt 75 prosent av dagens arbeidstakere til sjøs ikke vil få pensjon etter gjeldende regelverk, jf. NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs punkt 7.3.5.1.

27. okt 2019.

For alderspensjoner under opptjening reguleres årlig med gjennomsnittlig lønnsvekst. Det gjelder også for pensjoner under utbetaling, men med.

18. des 2000.

.

der hvor gjenlevende ektefelle taper totalt i pensjon ved å ha egen opptjening i folketrygden. -Jeg kan for eksempel nevne sjømannspensjon.

Forholdet mellom opptjening av ny rett til sykepenger og retten til ny arbeidsgiverperiode. Et medlem kan opptjene ny rett til sykepenger fra trygden etter § 8-12,

Ved at alle med samlet 3 års opptjening kan få rett til pensjon, vil langt flere enn i dag få rett til sjømannspensjon. I ny pensjonsordningen tjener man opp pensjon ut fra egen inntekt. Det vil si at den enkelte arbeidstaker opptjener sin egen pensjonsbeholdning basert på en opptjeningssats på 6,3 prosent av inntekt opptil 12 ganger grunnbeløpet.

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

Velkommen til vår portal. Sjekk din pensjon. Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

5. jul 2020.

Opptjeningen din til pensjon avhenger av når du er født.

1. januar 2010 ble det innført nye regler for opptjening av pensjon i folketrygden.

Ved at alle med samlet 3 års opptjening kan få rett til pensjon, vil langt flere få rett til sjømannspensjon enn i dag. I den nye pensjonsordningen tjener man opp pensjon ut fra egen inntekt. Det vil si at den enkelte arbeidstaker opptjener sin egen pensjonsbeholdning basert på en opptjeningssats på 6,3 prosent av inntekt opptil 12 ganger grunnbeløpet.

Omgående Definisjon Din Bank Sparebanken øst Sparebanken Øst – din lokalbank på Konnerud Sparebanken Øst ble etablert i 1843 og har i dag over 20 kontorer på Østlandet. Vi har kontor på Konnerud. 15. okt 2010. Ifølge Finansportalen.no er det Din Bank (Sparebanken Øst) som har den laveste boliglånsrenten (forutsatt boligverdi på 1,5 million, lånebeløp. – Det