Skatt På Pensjon Og Arbeidsinntekt

Kanskje har du også AFP. Dette er inntekter som beskattes med trygdeavgift, trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt – akkurat som da du jobbet. (I tillegg har du.

7. okt 2019.

Om pensjonskattekalkulatoren. Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 32.330 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til.

Sparekonto Rente Danske Bank Akademikerne Boliglån 6. feb 2020. Hvis du har et boliglån på tre millioner og flytter det fra DNB, så sparer du nesten. prisene Danske Bank gir medlemmene av Akademikerne med DNBs ordinære listepriser. Danske Bank har en listepris på 3,10 prosent. Som medlem i Juristforbundet får du ekstra gode priser på boliglån og

Anders Opedal mer enn dobler sin årlige grunnlønn fra 4,7 til 9,1 millioner kroner når han 2. november tar over som ny.

Resultat før skatt for 2. kvartal 2020 viste et overskudd på MNOK 19,1. Dette er en vesentlig forbedring fra 1. kvartal 2020.

LeserbrevDa pensjonsreformen ble iverksatt fra 2011 fikk alle pensjonister, også de som allerede har vært pensjonister lenge,

Hvor Er Bilen Forsikret En 35 år gammel kvinne ble lørdag sendt til sykehus med alvorlige skader etter et haiangrep, melder australske medier. NAF og Trygg Trafikk advarer om at det kan bli flere som kjører barna til skolen nå som smittetallene øker for korona. Rådet. Regulerede institutioner er omfattet af reglerne om statens selvforsikring. Hvor mange uger om

Kombinerer du pensjon og arbeid, så betaler du en trygdeavgift på 5,1 prosent på pensjonsinntekt og 8,2 prosent på arbeidsinntekt, inntil du fyller 69 år. Etter dette.