Sparebank 1 Bsu

BSU – Boligsparing for ungdom, den smarteste sparingen for deg under 34. Du får bankens beste rente, skattefradrag og egenkapital til fremtidig boligkjøp.

BSU – Boligsparing for ungdom, den smarteste sparingen for deg under 34. Du får bankens beste rente, skattefradrag og egenkapital til fremtidig boligkjøp.

Etter en krevende start på året ble andre kvartal et svært godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen, med et resultat før skatt på.

Boligrente 2019 Forbrukerrådet Bergen 15. jun 2016. Men Forbrukerrådet har bedt økonomer ved Norges Handelshøyskole i Bergen om hjelp til å skaffe bevis. – Dette er en viktig prinsipiell sak for. Avdrag Definisjon Det medfører også at gjeld i utgangspunktet skal måles til det høyeste av virkelig verdi og anskaffelseskost fradratt betalte avdrag ("høyeste verdis prinsipp"). Ola

SpareBank 1 Østlandets resultat etter skatt ble 438 (471) millioner kroner i andre kvartal 2020. – Dette er et godt resultat.

SpareBank 1 SMN has on 12 August purchased 18,000 equity certificates at a price of NOK 88.60 per equity certificate for use.

Er du i alderen 13 til 33 år og sparer til bolig, er det ingen spareform som slår BSU. Du får den beste renten og opptil 5000 kroner i skattefradrag, mens.

Kvartalet er preget av høyere vekst, gode finansinntekter og lavere tap. Konsernet rigges for skarp konkurranse, lavere.

BSU – Boligsparing for ungdom, den smarteste sparingen for deg under 34. Du får bankens beste rente, skattefradrag og egenkapital til fremtidig boligkjøp.