Sparebank1 Fond

Fond er en smart måte å spare på. Vi har flere ulike fondstyper du kan velge mellom. Snakk med oss i dag, vi hjelper deg gjerne!

08.10.2020  · Smart med egen sykkelforsikring. Har du en dyr og fin sykkel eller elsykkel du ikke kan være uten i hverdagen, holder det som oftest ikke med reise- eller innboforsikring.

Du kan velge mellom mange ulike fond. Finn fondene med de beste resultatene i oversikten. Fondsandeler kjøper du enkelt i nettbanken eller mobilbanken din.

ODIN Forvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Rentes Rente Renters rente er også viktig i forbindelse med kapitalisering (se artikkelen Rente) og antall terminer. Vi skal se nærmere på dette i eksempel 4, hvor vi viser en beregning av påløpte renter. I artikkelen Renteregning kan du finne omskrivninger av renteformelen og se eksempler på de fire variantene av formelen og tilhørende utregninger. Rentes rente

ODIN Forvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond gir høyere forventet avkastning enn om du kjøper et rent rentefond eller sparer på konto, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet.

Vi har forvaltet fond siden 1990 og kan vise til gode resultater med vår forvaltningsfilosofi; Slik kjøper du aksjefond.

ODIN Forvaltning er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Sparing i fond er et smart valg når du skal spare langsiktig og har vist seg å være mer lønnsomt enn tradisjonell banksparing. Fondsparing passer for alle.

08.10.2020  · SpareBank 1 BV SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Hallingdal Valdres SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 BV SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Hallingdal Valdres SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østlandet