Statens Pensjonsfond

Regjeringen satte i april 2019 ned et utvalg som skal gjennomgå det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ble ledet av professor Ola Mestad. Utvalget leverte 15. juni 2020 sin rapport til finansminister Jan Tore Sanner. – Vi bygger våre forslag på dagens etiske rammeverk for fondet, sier utvalgsleder Ola Mestad.

Siden da har statens samlede netto kontantstrøm fra virksomheten årlig blitt overført til Staten pensjonsfond utland. Det var netto tilskudd til fondet i 2019. Det .

Gjenlevendepensjon 9. mar 2020. Hun har etter alt å dømme gått glipp av gjenlevendepensjon i mange år. Vigdis Nordseth Schrøder. BØR LIKEBEHANDLES: Vigdis Nordseth. Tjenester A-Å. Gjenlevendepensjon beregnes med utgangspunkt både i den pensjonsgivende inntekten du vil ha fremover, og inntekt som avdøde har hatt: Gjenlevendepensjonen blir redusert på grunnlag av det du kan forventes å

Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie.

Verdien på oljefondet var 8 256 milliarder kroner ved utgangen av 2018, mens verdien av Statens pensjonsfond Norge var 239 milliarder kroner. Oljefondets verdi.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med å ha en slik høring nå, sier Jensen til TV 2. Hun påpeker at Stortinget har lite de.

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -31,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Avkastningen var -11,7 prosent. Kapitalen var 237,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Statens pensjonsfond utland (SPU). Verdens største statlige investeringsfond medfører et enormt ansvar. AUF mener at det bør stilles langt strengere krav til.

Ved utgangen av 2015 hadde eiendelene i Statens pensjonsfond Norge en verdi på til sammen 214 milliarder kroner. Fondets aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde en verdi på 118 milliarder kroner, og utgjorde 55,2 prosent av den samlede porteføljen. Obligasjoner utgjorde 40,1 prosent, med en samlet verdi på 86 milliarder kroner.

Avskrivningsregler 20. mai 2020. Skattemessige avskrivningsregler. Skattereglene sier at varige og betydelige eiendeler og investeringer skal avskrives med saldoavskrivninger. Skadeoppgjør Bil Trygt skadeoppgjør. Og det viste seg å stemme! Jeg sparte et betydelig beløp på å forsikre bil, hus, innbo og barn hos Hudya, og er veldig fornøyd. Trygt skadeoppgjør. Når uhellet først er ute, er

Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil.

Sparekonto Best Rente Best sparerente får du hos Svea Finans med 2,40 prosent for både innskudd på 100.000 og 500.000 kroner. Beste innskuddsrente på lønns- og brukskonto får du hos EASYBANK og OBOS-banken med henholdsvis 1,5 og 1,2 prosent rente, ifølge Forbrukerrådets Finansportalen. Sjekk de 3 beste høyrentekontoene akkurat nå. Dette er for deg som ønsker å spare