Statens Vegvesen årsavgift

NHO Sjøfart mener Statens vegvesen har brutt utredningsinstruksen og at nye ferger i stedet for gigantiske broer og tunneler.

Fra 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten. Beløpet er det samme, men kan.

Den nye Tana bru som knytter sammen E6/E75 over Tanaelva vil stå ferdig i midten av september. Ifølge Statens Vegvesen sine.

Type kjøretøy, Årsavgift. Bil under 7500 kg, 2 820 kroner. Bil under 7500 kg, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter, 3 290 kroner. Motorsykkel, 1 960 kroner.

Årsavgiften er erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. Dette gir.

For tyngre kjøretøy gjelder fortsatt vektårsavgiften som kreves inn av Skatteetaten.

Trafikkforsikringsavgiften erstatter den tidligere Årsavgiften for kjøretøy. Alle forsikringsselskapene er pålagt å innhente denne avgiften som går uavkortet til staten.

Veteran Motorsykkel Selges 14. okt 2017. En motorsykkel med plog fra Saltdal og en hjemmelaget krystallradio. Benny Sætermo har stor sans for veteran-motorsykler og nordnorsk krigshistorie. Han bestemte seg for å kjøpe den dyreste Tempoen som var til salgs. Frp-veteranen har takket ja til å overta den ledige plassen i kommunestyret når Sarah Rogstad Aspaas flytter fra Malvik.

19. sep 2018.

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene sammen med.

– Trafikkstasjonene vil fortsatt være åpne for de som har bestilt time, men lokale smitteutbrudd kan føre til at vi innfører.

Statens vegvesen gjennomførte torsdag kontroller på rv 70 Gråura og E6 på Oppdalspporten. Det resulterte i to kjøreforbud,

Du betaler nå trafikkforsikringsavgift i stedet for årsavgift. Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten.