Skatt På Pensjon Og Arbeidsinntekt

Kanskje har du også AFP. Dette er inntekter som beskattes med trygdeavgift, trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt – akkurat som da du jobbet. (I tillegg har du.

7. okt 2019.

Om pensjonskattekalkulatoren. Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 32.330 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til.

Sparekonto Rente Danske Bank Akademikerne Boliglån 6. feb 2020. … Les mer