Hva Betyr Brutto

– Det har vært fire ganger så mye arbeid for fire ganger så lite inntekt, men veldig rikt for kropp og sjel, og mye bedre enn.

Brutto – Hva betyr brutto? Brutto er en benevnelse man bruker for å beskrive størrelsen av en gitt enhet før noen form for fratrekk er tatt i betraktning. Når det gjelder.

Hva betyr kolonnene … Les mer