Aksjer Eller Eiendom

SV og Sp har begge lagt frem forslag til nye stortingsprogram. På flere områder er de motpoler. Det kan skape.

Skattemessig perspektiv på eie/salg av eiendom i Spania via AS.

kommer til anvendelse i den enkelte sak) ved erverv eller salg av aksjer eller eierandeler.

Salg av innmat eller salg av aksjer.

for den gruppen de tilhører, og kan avskrives … Les mer

Aksjer Eller Eiendom Read More »