emisjon

Aksjer Emisjon

Aksjeanalyser.com har sett nærmere på et spennende selskap og aksje på Oslo Børs, Goodtech ASA (ticker: GOD). Etter å ha.

at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. En emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital i form av en økning av aksjekapitalen. Dette skjer normalt ved at selskapet utsteder nye aksjer som selges til nye eller eksisterende aksjonærer … Les mer

Aksjer Emisjon Read More »

Hva Skjer Med Aksjer Ved Emisjon

Global børsoppgang og økt oljepris bidrar til at Hovedindeksen stiger nær to prosent. Flyselskapet Norwegian og IT-selskapet Crayon peker seg ut som dagens vinnere. Hovedindeksen stiger 2,01 prosent t.

Emisjon er en type finansiering som øker kapitalen til et aksjeselskap ved at det utstedes nye aksjer, som investorer deretter kan kjøpe. Alternativt økes pålydende i eksisterende aksjer. Dette vil da … Les mer

Hva Skjer Med Aksjer Ved Emisjon Read More »