Etterlattepensjon

25. jun 2020.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte.

Barn av samboere har rett på etterlattepensjon. Hvis dere som samboere har barn sammen, vil de ha rett på etterlattepensjon. Barn under 20 år har samme rettigheter enten foreldrene er gift eller samboere. Her er det vesentligste at avdøde … Les mer

Etterlattepensjon Read More »