Forkjöpsrett Aksjer Arv

Aksjer som av praktiske og matematiske grunner ikke lar seg fordele forholdsmessig, tildeles ved loddtrekning. Hovedregelen er at enhver form for eierskifte utløser forkjøpsrett. For eksempel utløser frivillige salg, tvangssalg, gave og arv forkjøpsrett.

Svar på spørsmål om forkjøpsrettsreglene i aksjeloven og kommunesammenslåing. Vi viser til brev 16. april 2015. I brevet bes det om en avklaring på om aksjelovens … Les mer