Forsikringsavtaleloven

Fra lovens ikrafttredelse oppheves forsikringsavtaleloven av 6 juni 1930 nr. 20. § 21-2. Loven gjelder fullt ut for forsikringsavtaler som blir inngått etter lovens ikrafttredelse. For eldre forsikringsavtaler gjelder loven med de unntak og særregler som følger av §§ 21-3 og 21-4. § 21-3.

Alderspensjon 2016 Arbeidsgivers Plikter § 2-2.Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn … Les mer

Forsikringsavtaleloven Read More »