Grunnbeløpet I Folketrygden 2018

Fra 1. januar 2018 ble det innført en rekke endringer for AAP-ordningen – blant annet en karenstid på ett år uten støtte for.

Arbeidstakere over 60 år har krav på 2,3 % ekstra, men beregningsgrunnlaget er her begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som pr. 1. mai 2018.

Danske Bank Gold In good news for people willing to take … Les mer

Grunnbeløpet I Folketrygden 2018 Read More »