Aksjer Ligningsverdi

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier (aksjonær) beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet.

RF-1088 – Aksjeoppgaven gir en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo … Les mer