Menerstatning Kalkulator

Menerstatning gis ved minimum 15 % varig medisinsk invaliditet, dvs. etter at skaden er vurdert av eksempelvis en spesialistlege opp mot Sosialdepartementets invaliditetstabell. Ved yrkesskadeforsikring er det anledning for arbeidsgiver å tegne utvidet invaliditetsforsikring, som da kan gjelde fra 1 %.

Ménerstatning (medisinsk invaliditet). 5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget. … Les mer