Full Opptjening Pensjon

A Norwalk police officer who was left with disabilities celebrated last year when Phil’s Bill passed, but the family received.

3. feb 2020.

Full pensjonsopptjening etter det gamle regelverket krever 40 års opptjeningstid. Har du lavere opptjening vil alderspensjonen din bli.

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas … Les mer